Available countries

Người sáng tạo mới】 Hai tác phẩm của Akaru Takemoto được bán dưới dạng áo phông dài.
24 Thg 10, 2022

Illustrator : Akarutakemoto

Người minh họa tự do.
Một phong cách sử dụng nhiều dòng là đặc trưng. Làm việc trên bìa sách và hình minh họa.

Phát hành hai loại áo phông dài.

Akaru Takemoto bảo vệ các ngôi sao 』

 

 

 Áo thun tay dài tay lớn ※ Màu sắc: đen, trắng

Akaru takemoto 『chim』

 

 

Áo phông dài tay ※ Màu sắc: đen, trắng

 

 

Xin hãy xem các mục của Akaru Takemoto.


BESTSELLER ITEMS

¥59
¥58
¥58
¥35
¥54
¥35
¥35
¥42
¥42
¥42
¥44
¥44