Available countries

Người sáng tạo mới !! Illustrator Sotoko
18 Thg 11, 2022

4 tác phẩm của họa sĩ minh họa "Sotoko" được bán dưới dạng áo nỉ!

Illustrator Sotoko
Một họa sĩ minh họa từ tỉnh Saitama.
Với cảm giác cởi mở được sinh ra từ các bản vẽ chữ in đậm và mượt mà và không gian trống,
Nó được đặc trưng bởi các biểu thức cực kỳ đơn giản làm nổi bật "độ bóng" và "hấp dẫn giới tính" của phụ nữ.

BESTSELLER ITEMS

¥59
¥58
¥58
¥35
¥54
¥35
¥35
¥42
¥42
¥42
¥44
¥44