Available countries

Outsider ARTIST

Chihiro Yagyu

Sinh năm 2008 tại tỉnh Hyogo
Tôi đã tạo ra nghệ thuật từ khi tôi 9 tuổi.
Cô vẽ với hy vọng rằng công việc của cô sẽ khiến mọi người hạnh phúc.

- Cuộc thi vẽ hoa thứ 28, Giải thưởng của Thị trưởng Kobe
Cuộc thi vẽ hoa thứ 28, Giải thưởng của Thị trưởng Kobe
Giải thưởng Copic 2019, Giải thưởng Nghệ sĩ thế hệ tiếp theo Grand Prix
Cuộc thi vẽ tranh cà phê Hoshino, Giải thưởng Children of the Stars
Triển lãm cá nhân của Chihiro Yagyu năm 2020
Được xuất bản trong Sổ tay Okinawa cho năm 2021
Giải thưởng lớn của Para Fukagawa, giải thưởng đặc biệt

Instagram

ALL ITEMS

BESTSELLER ITEMS

¥59
¥59
¥36
¥59
¥36
¥36
¥44
¥44
¥42
¥45